Θεωρια της προσωπικοτητασ – Carl Rogers – Αυτο-εξερευνηση

Please activate JavaScript to view this video.
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=YoxzsWSH1Sw

Επιλέξτε υπότιτλους στο μενού βίντεο

Ο Carl Rogers ήταν ένας εξέχων ψυχολόγος και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ανθρωπιστικού κινήματος. Μαζί με τον Abraham Maslow, επικεντρώθηκε στην προοπτική ανάπτυξης υγιών ατόμων και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση του εαυτού και της προσωπικότητας. Οι θεωρίες τόσο του Rogers όσο και του Maslow επικεντρώνονται σε ατομικές επιλογές και δεν θεωρούν ότι η βιολογία είναι καθοριστική. Τόνισαν την ελεύθερη βούληση και αυτοδιάθεση με κάθε άτομο να επιθυμεί να γίνει ο καλύτερος άνθρωπος που μπορεί.

Η ανθρωπιστική ψυχολογία τόνισε τον ενεργό ρόλο του ατόμου στη διαμόρφωση του εσωτερικού και του εξωτερικού του κόσμου. Ο Rogers ανέπτυξε τον τομέα τονίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι ένα ενεργό, δημιουργικό και με εμπειρίες ον που ζει στο παρόν και ανταποκρίνεται υποκειμενικά σε τρέχουσες αντιλήψεις, σχέσεις και διαμάχες.

Ο Rogers υποστηρίζει ότι ο ανθρώπινος «οργανισμός» έχει μια θεμελιώδη «τάση πραγματοποίησης» η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων με τρόπους που διατηρούν ή ενισχύουν τον οργανισμό και τον κατευθύνουν προς την αυτονομία. […] Αυτή η τάση είναι καθοδηγητική, εποικοδομητική και παρούσα σε όλα τα εν ζωή πράγματα. Η τάση πραγματοποίησης μπορεί να κατασταλεί αλλά δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί χωρίς την καταστροφή του οργανισμού (Pescitelli, D., 2000)

Ο Rogers θεμελίωσε τις θεωρίες του για την ανάπτυξη της προσωπικότητας στην ανθρωπιστική ψυχολογία και σε θεωρίες υποκειμενικής εμπειρίας. Πίστευε ότι όλοι υπάρχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο εμπειριών στον οποίο βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένα άτομο αντιδρά σε αλλαγές στο φαινομενικό του πεδίο το οποίο περιλαμβάνει εξωτερικά αντικείμενα και ανθρώπους καθώς και εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα.

Το φαινομενικό πεδίο αναφέρεται στην υποκειμενική πραγματικότητα ενός ατόμου που περιλαμβάνει εξωτερικά αντικείμενα και ανθρώπους καθώς και εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα. Τα κίνητρα και το περιβάλλον του ατόμου ενεργούν στο φαινομενικό του πεδίο.

Ο Rogers πίστευε ότι όλη η συμπεριφορά κινητοποιείται από τάσεις αυτό-πραγματοποίησης που υποκινούν ένα άτομο να επιτύχει στο υψηλότερο επίπεδο. Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον και άλλους, ένα άτομο διαμορφώνει μια δομή του εαυτού ή της ιδέας του εαυτού – ένα οργανωμένο, ρευστό, εννοιολογικό μοτίβο ιδεών και αξιών που σχετίζονται με τον εαυτό. Αν ένα άτομο έχει μια θετική ιδέα εαυτού, τείνει να αισθάνεται καλά για το ποιος είναι και συχνά βλέπει τον κόσμο ως ένα ασφαλές και θετικό μέρος. Αν έχει μια αρνητική ιδέα εαυτού, ίσως να αισθάνεται δυσαρεστημένος με το ποιος είναι .

Ο Rogers στη συνέχεια ξεχώρισε τον εαυτό σε δύο κατηγορίες: τον ιδανικό εαυτό και τον πραγματικό εαυτό. Ο ιδανικός εαυτός είναι το άτομο που θα ήθελες να είσαι, ο πραγματικός εαυτός είναι το άτομο που είσαι πραγματικά. Ο Rogers επικεντρώθηκε στην ιδέα ότι πρέπει να επιτύχουμε συνοχή ανάμεσα στους δύο αυτούς εαυτούς. Βιώνουμε συμβατότητα όταν οι σκέψεις μας για τον πραγματικό και ιδανικό εαυτό μας είναι πολύ όμοιες – με άλλα λόγια όταν η ιδέα εαυτού μας είναι ακριβής. Μεγάλη συσχέτιση οδηγεί σε μεγαλύτερη αίσθηση αξίας εαυτού και σε υγιή παραγωγική ζωή. Αντίθετα, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ιδανικό και τον πραγματικό εαυτό μας, βιώνουμε μια κατάσταση την οποία ο Rogers ονόμασε ασυμβατότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακή προσαρμογή.

source: http://oer2go.org

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


Ο ιδανικός εαυτός ενός ατόμου μπορεί να μην έχει συνοχή με αυτό που συμβαίνει πραγματικά στη ζωή και τις εμπειρίες του ατόμου. Γι’ αυτό και μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ του ιδανικού εαυτού ενός ατόμου και της πραγματικής εμπειρίας. Αυτό ονομάζεται ασυμβατότητα.

Όταν ο ιδανικός εαυτός ενός ατόμου και η πραγματική εμπειρία έχουν συνοχή ή είναι πολύ όμοια, υπάρχει μια κατάσταση συμβατότητας. Σπάνια ή σχεδόν ποτέ υπάρχει μια συνολική κατάσταση συσχέτισης, όλοι οι άνθρωποι βιώνουν μια ορισμένη ποσότητα ασυμβατότητας.

Η ανάπτυξη της συμβατότητας εξαρτάται από την απεριόριστη θετική στάση. Ο Carl Rogers πίστευε ότι ένα άτομο για να επιτύχει την αυτό-πραγματοποίηση, πρέπει να βρίσκεται σε μια κατάσταση συμβατότητας.

Σύμφωνα με τον Rogers, επιθυμούμε να νιώσουμε, να βιώσουμε και να συμπεριφερθούμε με τρόπους οι οποίοι έχουν συνοχή με την εικόνα του εαυτού μας και οι οποίοι αντανακλούν αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ο ιδανικός εαυτός μας.

Όσο πιο κοντά είναι η εικόνα του εαυτού μας και ο ιδανικός εαυτός, τόσο πιο συνεπείς και συμβατοί είμαστε και τόσο μεγαλύτερη είναι η αίσθηση της αξίας του εαυτού. Ένα άτομο λέγεται ότι είναι σε μια κατάσταση ασυμβατότητας αν κάποιο από το σύνολο της εμπειρίας του είναι απαράδεκτο γι’ αυτόν και έχει απορριφθεί ή παραμορφωθεί στην εικόνα εαυτού.

Ασυμβατότητα είναι « μια διαφορά ανάμεσα στην πραγματική εμπειρία του οργανισμού και της εικόνας εαυτού του ατόμου στον βαθμό που αντιπροσωπεύει εκείνη η εμπειρία».

Καθώς προτιμούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας με τρόπους που συνάδουν με την εικόνα του εαυτού μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς άμυνας όπως άρνηση ή καταπίεση ώστε να νιώσουμε λιγότερο απειλημένοι από μερικά τα οποία θεωρούμε τα ανεπιθύμητα συναισθήματά μας. Ένα άτομο του οποίου η ιδέα του εαυτού είναι ασύμβατη με τα πραγματικά συναισθήματα και εμπειρίες του/της, θα αμυνθεί επειδή η αλήθεια πονά.

Ο Carl Rogers (1951) θεώρησε ότι το παιδί έχει δύο βασικές ανάγκες: θετική στάση από άλλους ανθρώπους και αξία εαυτού.

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, για τα συναισθήματα της αξίας του εαυτού μας είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την ψυχολογική υγεία όσο και για την πιθανότητα ότι μπορούμε να επιτύχουμε στόχους και φιλοδοξίες στη ζωή και να επιτύχουμε την αυτο-πραγματοποίηση.

Η αξία εαυτού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνεχές από πολύ ψηλά μέχρι πολύ χαμηλά. Για τον Carl Rogers (1959), ένα άτομο που έχει υψηλή αξία εαυτού, δηλαδή έχει εμπιστοσύνη και θετικά συναισθήματα για τον εαυτό του/της, αντιμετωπίζει προκλήσεις στη ζωή, αποδέχεται την αποτυχία και δυστυχία κατά καιρούς και είναι ανοικτός με τους ανθρώπους.

Ένα άτομο με χαμηλή αξία εαυτού μπορεί να αποφύγει προκλήσεις στη ζωή, να μην αποδεχτεί ότι η ζωή μπορεί να είναι οδυνηρή και δυστυχής κατά καιρούς και να έχει άμυνα και να φυλάσσεται με άλλους ανθρώπους.

Ο Rogers πίστευε ότι αισθήματα αξίας εαυτού αναπτύσσονται στην παιδική ηλικία και διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση του παιδιού με τη μητέρα και τον πατέρα. Καθώς μεγαλώνει ένα παιδί, οι αλληλεπιδράσεις με σημαντικούς άλλους θα επηρεάσουν αισθήματα της αξίας εαυτού.

Ο Rogers πίστευε ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε θετικά από άλλους, πρέπει να αισθανόμαστε ότι μας εκτιμούν, μας σέβονται, μας συμπεριφέρονται με στοργή και μας αγαπούν. Η θετική στάση σχετίζεται με το πώς άλλοι άνθρωποι μας αξιολογούν και μας κρίνουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο Rogers έκανε διάκριση ανάμεσα σε θετική στάση χωρίς όρους και σε θετική στάση με όρους.

θετικη σταση χωρισ ορους

Η θετική στάση χωρίς όρους είναι όταν οι γονείς, οι σημαντικοί άλλοι (και ο ανθρωπιστής θεραπευτής) αποδέχεται και αγαπά το άτομο για αυτό που είναι. Η θετική στάση δεν αποσύρεται αν το άτομο κάνει κάτι λανθασμένο ή κάνει κάποιο λάθος.

Οι επιπτώσεις της θετικής στάσης χωρίς όρους είναι ότι το άτομο αισθάνεται ελεύθερο να δοκιμάσει πράγματα και να κάνει λάθη ακόμα και αν αυτό οδηγήσει στο να τα κάνει χειρότερα κατά καιρούς.

Άνθρωποι που είναι σε θέση να αυτο-πραγματοποιήσουν είναι πιο πιθανόν να έχουν λάβει θετική στάση χωρίς όρους από άλλους, ιδιαίτερα από τους γονείς τους στην παιδική ηλικία.

θετικη σταση με ορουσ

Η θετική στάση με όρους είναι όταν η θετική στάση, ο έπαινος και η έγκριση εξαρτώνται από το παιδί, για παράδειγμα, να συμπεριφέρεται με τρόπους τους οποίους οι γονείς θεωρούν ότι είναι σωστοί.

Με τον τρόπο αυτό, το παιδί δεν αγαπιέται για το άτομο που είναι αλλά με την προϋπόθεση ότι συμπεριφέρεται μόνο με τρόπους που εγκρίνουν οι γονείς.

Σε ακραίες περιπτώσεις, ένα άτομο που συνεχώς αναζητά την έγκριση από άλλους ανθρώπους είναι πιθανόν να έχει βιώσει μόνο θετική στάση με όρους ως παιδί.

Source: McLeod, S. A. (2014, Feb 05). Carl Rogers. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


ετσι…

Σύμφωνα με τον Rogers, αυτός που μπορεί να αυτο-πραγματοποιήσει ονομάζεται πλήρως λειτουργικό άτομο. Όσο πιο κοντά βρίσκονται η εικόνα του εαυτού και ο ιδανικός εαυτός, τόσο πιο συνεπής και συμβατός είναι ο άνθρωπος και τόσο μεγαλύτερη είναι η αίσθηση αξίας εαυτού του ατόμου.

Η ασυμβατότητα συμπεριφορών απορρέει από την ασυμβατότητα η οποία δεν έχει συνοχή με καταστάσεις αξίας ή απορρίπτονται ή παραμορφώνονται εντελώς στη συνείδηση. Η εμπειρία ασυμβατότητας φανερώνει μια βασική ασυνέπεια στον εαυτό.

Πώς μπορούμε να εξαφανίσουμε μια ασυνέπεια;

Αφού ο πελάτης αναγνωρίσει ότι είναι υπεύθυνος (όχι ο καθοδηγητής) για όλες τις ενέργειες του, θα πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες για όλα τα προβληματικά ζητήματα που προκαλούν τις ασυνέπειες μεταξύ του πραγματικού εαυτού και του ιδανικού εαυτού.

Ο πιο υποσχόμενος τρόπος είναι η υποστήριξη της αυτο-εξερεύνησης από τον καθοδηγητή μετάβασης μέσω της μη κατευθυντικής μεθόδου καθοδήγησης.

Η αυτο-εξερεύνηση σε αυτό το πλαίσιο είναι η εστίαση στις σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και κίνητρα σας και η αναζήτηση του γιατί. Πρόκειται για την αναζήτηση του ποιοι είμαστε και των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας.

Τέλος, υποδεικνύεται περισσότερο ως συμβουλή παρά ως νόμος, ο Rogers περιγράφει ένα πλήρως λειτουργικό / ψυχολογικά υγιές άτομο με τη χρήση δεικτών. Εδώ μπορείτε να βρείτε τους 5 πιο σημαντικούς δείκτες

 1. δεκτικοτητα στην εμπειρια. Μια αυξανόμενη δεκτικότητα στην εμπειρία – απομακρύνονται από την άμυνα και δεν έχουν καμία ανάγκη υποκωδικοποίησης (μια αντιληπτική άμυνα που περιλαμβάνει την εφαρμογή ασυνείδητων στρατηγικών για να αποτρέψει ένα ενοχλητικό ερέθισμα να εισέλθει στη συνείδηση).
 2. υπαρχουσα ζωη. Ένας αυξανόμενα υπαρξιακός τρόπος ζωής – ζώντας πλήρως την κάθε στιγμή χωρίς την παραμόρφωση της στιγμής ώστε να ταιριάξει με την προσωπικότητα ή την ιδέα του εαυτού αλλά επιτρέποντας στην προσωπικότητα και στην ιδέα του εαυτού να προέρχονται από την εμπειρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον ενθουσιασμό, την τόλμη, την προσαρμοστικότητα, την ανεκτικότητα, τον αυθορμητισμό και την έλλειψη ακαμψίας και προτείνει μια βάση εμπιστοσύνης. «Για να ανοίξουμε το πνεύμα κάποιου σε αυτό που συμβαίνει τώρα και να ανακαλύψουμε σε εκείνη την παρούσα διαδικασία οποιαδήποτε δομή φαίνεται να έχει». (Rogers 1961)
 3. οργανισμικη εμπιστοσυνη. Αύξηση οργανισμικής εμπιστοσύνης – εμπιστεύονται τη δική τους κρίση και την ικανότητά τους να επιλέγουν συμπεριφορά που είναι κατάλληλη για κάθε στιγμή. Δεν βασίζονται σε υφιστάμενους κώδικες και κοινωνικές νόρμες αλλά στην εμπιστοσύνη ότι καθώς είναι ανοικτοί σε εμπειρίες θα μπορέσουν να εμπιστευθούν τη δική τους αίσθηση σωστού και λάθους.
 4. εμπειρικη ελευθερια. Ελευθερία της επιλογής – χωρίς να δεσμεύονται από τους περιορισμούς που επηρεάζουν ένα ασυνεπές άτομο, μπορούν να κάνουν ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών πιο άνετα. Πιστεύουν ότι διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην απόφαση της συμπεριφοράς τους και έτσι νιώθουν υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά τους.
 5. δημιουργικοτητα. Σημαίνει ότι θα αισθάνονται πιο ελεύθεροι να είναι δημιουργικοί. Θα είναι πιο δημιουργικοί στον τρόπο που προσαρμόζονται στις δικές τους συνθήκες χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να υπακούσουν.

Στη βιβλιογραφία θα βρείτε ακόμη 2 δείκτες

αξιοπιστια και εποικοδομητικοτητα – μπορούν να τους εμπιστευθούν ότι θα λειτουργήσουν εποικοδομητικά. Ένα άτομο που είναι ανοικτό σε όλες τις ανάγκες του θα είναι σε θέση να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ τους. Ακόμα και οι επιθετικές ανάγκες θα ταιριάξουν και θα εξισορροπήσουν από την έμφυτη καλοσύνη των συνεπών ατόμων.

μια πλουσια γεματη ζωη– Ο Rogers περιγράφει τη ζωή του πλήρως λειτουργικού ατόμου ως πλούσια, γεμάτη και ενθουσιώδης και προτείνει ότι βιώνουν τη χαρά και τον πόνο, την αγάπη και τον χωρισμό, τον φόβο και το θάρρος πιο έντονα. Η περιγραφή του Rogers για την καλή ζωή.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License


αυτο-εξερευνηση

Please activate JavaScript to view this video.
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=4-J2e5HUNRo

Επιλέξτε υπότιτλους στο μενού βίντεο

Η αυτο-εξερεύνηση είναι η εστίαση στις σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και κίνητρα σας και η αναζήτηση του γιατί. Πρόκειται για την αναζήτηση του ποιοι είμαστε και των απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας.

Αυτή η κλίμακα ξεκίνησε για πρώτη φορά από τον C.B. Truax και έπειτα αναθεωρήθηκε από τον R. Tausch

Για να καταστεί η κλίμακα εφαρμόσιμη, θα πρέπει πρώτα να επανεξετάσουμε τη διαδικασία της μη κατευθυντικής καθοδήγησης που πραγματοποιείται από τον καθοδηγητή μετάβασης

Το κύριο καθήκον του καθοδηγητή σε αυτό το πλαίσιο είναι να βοηθήσει τον πελάτη ότι θα ανακαλύψει το πρόβλημά του, να εμπνεύσει και δώσει ερεθίσματα των δοσμένων περιγραφών κάθε βήματος για αυτο-εξερεύνηση του πελάτη το οποίο θα επιτρέψει στον καθοδηγητή να μετρήσει ακριβώς τον βαθμό αυτο-εξερεύνησης του πελάτη (δες κεφάλαιο μη κατευθυντικής καθοδήγησης) Reinhard and Anne-Marie Tausch (1969)

«  Παράθεση από R. & A. Tausch 1969:

Κλίμακα για αξιολόγηση αυτο-εξερεύνησης του πελάτη

 • Βήμα 1 – Ο πελάτης δεν μιλά για τον εαυτό του ή για τη συμπεριφορά του ή τα συναισθήματά του. Μιλά αποκλειστικά για γεγονότα τα οποία είναι ανεξάρτητα από το άτομό του
 • Βήμα 2 – Ο πελάτης δεν αναφέρεται στον εαυτό του ή τη συμπεριφορά του ή τα συναισθήματά του. Μιλά μόνο για άτομα και / ή πράγματα που σχετίζονται με αυτόν (για παράδειγμα, τους γονείς του και το αυτοκίνητό του).
 • Βήμα 3 – Ο πελάτης αναφέρεται σε εξωτερικά γεγονότα και στη συμπεριφορά του χωρίς να μιλά για τα σχετικά συναισθήματα.
 • Βήμα 4 – Ο πελάτης αναφέρεται σε εξωτερικά γεγονότα και στη συμπεριφορά του χωρίς να μιλά για τα σχετιζόμενα συναισθήματα. Ο καθοδηγητής μπορεί να υποθέσει ότι οι δηλώσεις του σχετίζονται με συναισθήματα μεγαλύτερης σημασίας γι’ αυτόν.
 • Βήμα 5 – Ο πελάτης αναφέρεται στη συμπεριφορά του ή σε εξωτερικά γεγονότα και τα σχετιζόμενα συναισθήματα. Το κύριο μέρος της δήλωσης περιλαμβάνει την περιγραφή της συμπεριφοράς του/της ή εξωτερικών γεγονότων , τα συναισθήματα αναφέρονται σε συντομία.
 • Βήμα 6 – Ο πελάτης αναφέρεται στη συμπεριφορά του ή σε εξωτερικά γεγονότα και τα σχετιζόμενα συναισθήματα. Η δήλωση περιλαμβάνει κυρίως περιγραφή των συναισθημάτων του.
 • Βήμα 7 – Ο πελάτης αναφέρεται κυρίως στα συναισθήματά του. Επιπρόσθετα, ο καθοδηγητής πρέπει να διακρίνει μια προσέγγιση ώστε ο πελάτης να διευκρινίσει τα συναισθήματά του, να τους παρατηρήσει σε καινούρια πλαίσια και να αναρωτηθεί από που προέρχονται ορισμένες στάσεις.
 • Βήμα 8 – Ο πελάτης περιγράφει τα συναισθήματά του με λεπτομέρειες και εκφράζει ξεκάθαρα την έρευνα για καινούριες πτυχές και συνδέσεις στην εμπειρία του.
 • Βήμα 9 – Ο πελάτης περιγράφει τα συναισθήματά του με λεπτομέρειες. Είναι σαφές ότι βρίσκει καινούριες πτυχές και συνδέσεις στην εμπειρία του.

Η αναποδογυρισμένη πυραμίδα είναι κατασκευασμένη από εννιά ορθογώνια με διαφορετικό επίπεδο διαφάνειας και μεγέθους. Και τα δύο συμβολίζουν ότι όσο ο πελάτης προχωρά με την αυτο-εξερεύνησή του, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να επεκτείνει την αντίληψη των συναισθημάτων και των σκέψεων και του υπόβαθρού τους καθώς και την ικανότητα να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για να επιδιώξει την αυτο-ανάπτυξη.

source: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstexploration

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Θεωρια της προσωπικοτητασ – Carl Rogers – Αυτο-εξερευνηση