Αλλαγη της νοοτροπιασ

Τρόπος σκέψης – αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεστε για να εκπληρώσετε τις δυνατότητές σας, Συγγραφέας: Dr. Carol S. Dweck, Little Brown UK

Όλοι επιθυμούμε να δούμε τους φοιτητές και τα παιδιά μας να γίνουν ευτυχισμένοι, ισορροπημένοι και επιτυχημένοι ενήλικες αλλά τι σημαίνει αυτό ακριβώς και με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται αποτελούν τομείς αβεβαιότητας. Σε αυτή την αντιπαράθεση, ασχολείται η έρευνα της Carol Dweck για «Τρόπους σκέψης» και με ποιο τρόπο οι ατομικές διαφορές στην προσέγγισή μας στον κόσμο καθορίζουν τις μέγιστες μας εμπειρίες επιτυχίας ή απογοήτευσης. Μέσα από την έρευνα της Dweck, παρέχεται στον αναγνώστη μια εικόνα ως προς το γιατί μερικά άτομα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες της ζωής ενώ άλλοι στην ίδια κατάσταση αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η Dweck αναφέρει ότι αφορά τον «τρόπο σκέψης» ενός ατόμου και σε μια αναζωογονητική απομάκρυνση μακριά από πολύπλοκες θεωρίες με πολλαπλές διαστάσεις και επίπεδα, παρουσιάζει ένα μοντέλο με δύο πιθανότητες.

Νοοτροπία

Ένα διαφωτιστικό στοιχείο. Μπορείτε να ονομάσετε το βιβλίο «Mindset» της Carol Dweck ο δρόμος για μια επιτυχημένη ζωή. Περιγράφει τις εξαιρετικές ανακαλύψεις της έπειτα από δεκαετίες έρευνας για την επίτευξη και την επιτυχία. Τι ανακάλυψε; Όχι μόνο τα ταλέντα και οι δεξιότητές μας διασφαλίζουν την επιτυχία. Εξαρτάται επίσης και στην νοοτροπία μας, στον τρόπο σκέψης μας. Η Dweck ανακάλυψε ότι υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης: ο στατικός τρόπος σκέψης και ο τρόπος σκέψης που είναι προσανατολισμένος στην ανάπτυξη.

Μετά από μια εισαγωγή σχετικά με τους τρόπους σκέψης, η Carol Dweck γράφει για την επίδραση του τρόπου σκέψης στους διαφορετικούς τομείς: αθλητισμός, ηγεσία, αγάπη, γονείς και δάσκαλοι. Καταλήγει με δείκτες αλλαγής του τρόπου σκέψης.

Σύμφωνα με την Dweck, ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση σε όλες τις πτυχές της ζωής του μπορεί να υιοθετήσει έναν τρόπο σκέψης ανάπτυξης ή έναν καθορισμένο τρόπο σκέψης με πολλές διαφορετικές απόψεις ως αποτέλεσμα. Σε έναν τρόπο σκέψης ανάπτυξης, το άτομο είναι ανοικτό στην ιδέα ότι η ικανότητά του να επιτύχει σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα των ενεργειών εντός του ελέγχου του.

«  Στατικός τρόπος σκέψης / καθορισμένος τρόπος σκέψης

Στον καθορισμένο τρόπο σκέψης, η επιτυχία πραγματοποιείται επειδή ένα άτομο έχει ταλέντο ή έμφυτη ικανότητα, η αποτυχία οφείλεται στην έλλειψη αυτών και τέτοια αρνητικά αποτελέσματα θεωρούνται ως προσωπική επίθεση η οποία σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογείται καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν μια έλλειψη ικανότητας. Η εναλλακτική λύση για την αποδοχή αποτυχίας σε προσωπικό επίπεδο στον καθορισμένο τρόπο σκέψης είναι να βρεθούν δικαιολογίες και εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα σε αντίθεση με την καθορισμένη ικανότητα των ατόμων.

«  Τρόπος σκέψης προσανατολισμένος στην ανάπτυξη / τρόπος σκέψης ανάπτυξης

Ένα άτομο με τρόπο σκέψης προσανατολισμένο στην ανάπτυξη πιστεύει ότι μπορεί να μάθει καινούριες δεξιότητες, να διευρύνει τις ικανότητές του, να βελτιώσει τα αποτελέσματά του, να κατανοήσει καινούριες προοπτικές και να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο τρόπος σκέψης ανάπτυξης είναι μια πολύ θετική άποψη και το κλειδί για την επιτυχία των ατόμων που περιγράφεται από την Carol. Ο καθορισμένος τρόπος σκέψης υποθέτει ότι η ικανότητα είναι σταθερή και αμετάβλητη, αποτέλεσμα παραγόντων εκτός του ελέγχου των ατόμων.

Πηγή: http://thelearnersway.net/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Επιπρόσθετες διαδικτυακές πηγές:

http://mindsetonline.com/

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα δεδομένα στα 2 ακόλουθα εξωτερικά άρθρα.

https://www.lean.org/LeanPost/Posting.cfm?LeanPostId=696

https://alexvermeer.com/why-your-mindset-important

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Αλλαγη της νοοτροπιασ