Αναπτυξη ικανοτητων του πελατη

Καθώς μιλάμε για μια προσέγγιση που βασίζεται στον πελάτη στο INTENSE, πρέπει να σκεφτούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες με τις οποίες ο πελάτης μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους σύμφωνα με τους δείκτες της απασχολησιμότητας.

Τι περιμένουμε από τον πελάτη στην ιδέα της μετάβασης;

  • αναγνωριση: Αναγνώριση από τον πελάτη της ύπαρξης, εγκυρότητας ενός προβλήματος.
  • πρωτοβουλια: Ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υποστήριξη με δική του πρωτοβουλία.
  • στοχοι: Ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει τους δικούς στόχους.
  • επιδιωξη: : Ο πελάτης πρέπει να μάθει πώς να επιδιώκει τους δικούς του στόχους.
  • αναπτυξη: Ο πελάτης θα αναπτύξει τις δικές του ικανότητες.

Αυτές οι πτυχές επεξηγούν εν συντομία ποια στοιχεία είναι σημαντικά σε περίπτωση που μιλάμε για τον πελάτη που επιδιώκει τη διαδικασία μετάβασης με δική του ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης, ο καθοδηγητής μετάβασης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πελάτης θα αναπτύξει τις δεξιότητές του οι οποίες αναγνωρίζονται ως 5 δείκτες απασχολησιμότητας:

  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Προσωπικές δεξιότητες
  • Μεθοδολογικές δεξιότητες
  • Κοινωνική σταθερότητα
  • Προσόντα

Αν κοιτάξουμε την ομάδα-στόχο με τις ανάγκες της, φαίνεται σαφές ότι πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικές, προσωπικές, μεθοδικές δεξιότητες και κοινωνική σταθερότητα πριν ο πελάτης να μπορέσει να επεκτείνει τις σχολικές και επαγγελματικές ικανότητές του. Αυτή η αντίληψη καθίσταται αναπόσπαστη, καθώς ο καθοδηγητής μετάβασης χρησιμοποιεί το πλαίσιο της «επέκτασης σχολικών και επαγγελματικών ικανοτήτων» για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του πελάτη στις προαναφερόμενες δεξιότητες.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Αναπτυξη ικανοτητων του πελατη