Αξιολογησεισ

Για να ξεκινήσει η καθοδήγηση μαζί με τον πελάτη είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν οι περισσότερες σχετικές δεξιότητες και ικανότητες του πελάτη. Αυτό θα βοηθήσει τον καθοδηγητή να κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα του πελάτη και να τονώσει την αυτο-εξερεύνησή του. Στο πλαίσιο αυτό, θα περιγράψουμε μόνο μερικά σημαντικά στοιχεία που θα διαφοροποιηθούν επίσης. Δεν μπορούμε να προτείνουμε να κάνετε μια ψυχομετρική αξιολόγηση λόγω των διαφορετικών βάσεων αξιολογήσεων στις χώρες της ΕΕ. Είναι κατανοητό εάν θέλουμε να έχουμε έγκυρα αποτελέσματα ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι επιστημονικά ευθυγραμμισμένη σε μια εθνική ομάδα αναφοράς.

Πέντε Μεγάλα Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

Ένας καθοδηγητής θα ήθελε να αποκαλύψει πτυχές του χαρακτήρα ενός ατόμου ή της ψυχολογικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το μοντέλο προσωπικότητας πέντε παραγόντων, ένας καθοδηγητής μπορεί να ζητήσει με μια συγκεκριμένη αξιολόγηση τις ακόλουθες πτυχές:

δεκτικοτητα στην εμπειρια: (εφευρετική / περίεργη έναντι συνεπής / προσεκτική). Η δεκτικότητα αντικατοπτρίζει τον βαθμό της πνευματικής περιέργειας, της δημιουργικότητας και της προτίμησης για την καινοτομία και την ποικιλία που έχει ένα άτομο. Περιγράφεται επίσης ως ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο είναι ευφάνταστο ή ανεξάρτητο και απεικονίζει μια προσωπική προτίμηση για μια ποικιλία δραστηριοτήτων αντί μιας αυστηρής ρουτίνας. Η υψηλή δεκτικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως απρόβλεπτη ή έλλειψη εστίασης. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλή δεκτικότητα επιδιώκουν την αυτο-πραγμάτωση ειδικά αναζητώντας έντονες, ευχάριστες εμπειρίες. Αντίθετα, εκείνοι με χαμηλή δεκτικότητα επιδιώκουν να επιτύχουν την ολοκλήρωση μέσω της επιμονής και χαρακτηρίζονται ως ρεαλιστικοί και καθοδηγούμενοι από δεδομένα – μερικές φορές θεωρούνται ακόμη δογματικοί και οπισθοδρομικοί. Υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του παράγοντα της δεκτικότητας.

συνειδητοτητα: (αποτελεσματική / οργανωμένη έναντι εύκολη / απρόσεκτη). Η τάση να είσαι οργανωμένος και αξιόπιστος, να επιδεικνύεις αυτοπειθαρχία, να ενεργείς με αξιοπρέπεια, να στοχεύεις στην επίτευξη και να προτιμάς την προγραμματισμένη και όχι την αυθόρμητη συμπεριφορά. Η υψηλή συνείδηση ​​συχνά θεωρείται ως πείσμα και εμμονή. Η χαμηλή συνείδηση ​​συνδέεται με την ευελιξία και τον αυθορμητισμό, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως δυσκολία και έλλειψη αξιοπιστίας.

εξωστρεφεια: (εξωστρεφής / ενεργητική έναντι μοναχική / εσωστρεφής). Ενέργεια, θετικά συναισθήματα, επείγουσα ανάγκη, αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα και η τάση επιδίωξης ερεθισμάτων με άλλους και η ομιλία. Η υψηλή εξωστρέφεια συχνά θεωρείται ως αναζήτηση προσοχής και κυριαρχία. Η χαμηλή εξωστρέφεια προκαλεί μια περιοριστική, αντανακλαστική προσωπικότητα η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως απομονωμένη ή αυτο-απορροφημένη.

ευγενεια: (φιλική / παρηγορητική έναντι προκλητική / αποσυνδεδεμένη). Μια τάση να είσαι παρηγορητικός και συνεργάσιμος και όχι ύποπτος και ανταγωνιστικός έναντι των άλλων. Είναι επίσης ένα μέτρο της εμπιστοσύνης και της εξυπηρετικής φύσης ενός ατόμου και αν ένα άτομο είναι γενικά καλοδιάθετο ή όχι. Η υψηλή ευγένεια θεωρείται συχνά ως αφελής ή υποχωρητική. Προσωπικότητες με χαμηλή ευγένεια είναι συχνά ανταγωνιστικοί ή προκλητικοί άνθρωποι που διαπληκτίζονται ή είναι αναξιόπιστοι.

νευρωτισμος: (ευαίσθητος / νευρικός έναντι ασφαλής / με αυτοπεποίθηση). Η τάση να βιώνετε εύκολα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όπως ο θυμός, το άγχος, η κατάθλιψη και η ευπάθεια. Ο νευρωτισμός αναφέρεται επίσης στον βαθμό της συναισθηματικής σταθερότητας και του ελέγχου της επιθυμίας και αναφέρεται μερικές φορές από τον χαμηλό πόλο του, τη «συναισθηματική σταθερότητα». Η υψηλή ανάγκη για σταθερότητα εκδηλώνεται ως μια σταθερή και ήρεμη προσωπικότητα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως ανιαρή και αδιάφορη. Η χαμηλή ανάγκη για σταθερότητα προκαλεί μια αντιδραστική και ευερέθιστη προσωπικότητα, συχνά πρόκειται για πολύ δυναμικά άτομα, αλλά μπορεί να θεωρηθούν ασταθείς ή ανασφαλείς.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traits


Διαπροσωπική περιπλοκή (ICP) ή Περιπλοκή Leary

Ο διαπροσωπικός κύκλος ή η διαπροσωπική περιπλοκή είναι ένα μοντέλο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση της διαπροσωπικής συμπεριφοράς, των χαρακτηριστικών και των κινήτρων (Wiggins, 2003). Η διαπροσωπική περιπλοκή καθορίζεται από δύο ορθογώνιους άξονες: έναν κατακόρυφο άξονα (κατάστασης, κυριαρχίας, δύναμης ή ελέγχου) και έναν οριζόντιο άξονα (αλληλεγγύης, φιλικότητας, ζεστασιάς ή αγάπης). Αναφέρεται στο έργο του Timothy Leary και είναι γνωστό στην Ολλανδία ως «Roos van Leary». Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, ένας καθοδηγητής μπορεί να συνδέσει τα πέντε μεγάλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας με το δισδιάστατο διάγραμμα. Το IPC είναι ένα από τα πιο διερευνημένα μοντέλα για την έρευνα της προσωπικότητας κάποιου.

Source: http://psychology.wikia.com/wiki/Interpersonal_circumplex


Καθώς μιλάμε για μια προσέγγιση που βασίζεται στον πελάτη στο INTENSE, πρέπει να σκεφτούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες με τις οποίες ο πελάτης μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους σύμφωνα με τους δείκτες της απασχολησιμότητας.

Τι περιμένουμε από τον πελάτη στην ιδέα της μετάβασης;

  • αναγνωριση: Αναγνώριση από τον πελάτη για την ύπαρξη, εγκυρότητα ενός προβλήματος.
  • πρωτοβουλια: Ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υποστήριξη με δική του πρωτοβουλία.
  • στοχοι: Ο πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει τους δικούς του στόχους.
  • επιδιωξη: Ο πελάτης πρέπει να μάθει πώς να επιδιώξει τους δικούς του στόχους.
  • αναπτυξη: Ο πελάτης θα αναπτύξει τις δικές του ικανότητες.

Αυτές οι πτυχές επεξηγούν εν συντομία ποια στοιχεία είναι σημαντικά σε περίπτωση που μιλάμε για τον πελάτη που ακολουθεί τη διαδικασία μετάβασης με δική του ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθοδήγησης, ο καθοδηγητής μετάβασης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πελάτης θα αναπτύξει τις δεξιότητές του οι οποίες προσδιορίζονται ως 5 δείκτες απασχολησιμότητας:

  • Κοινωνικές δεξιότητες
  • Προσωπικές δεξιότητες
  • Μεθοδολογικές δεξιότητες
  • Κοινωνική σταθερότητα
  • Προσόντα

Αν κοιτάξουμε την ομάδα-στόχο με τις ανάγκες της, φαίνεται σαφές ότι πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικές, προσωπικές, μεθοδικές δεξιότητες και κοινωνική σταθερότητα πριν ο πελάτης να μπορέσει να επεκτείνει τις σχολικές και επαγγελματικές ικανότητές του. Αυτή η αντίληψη καθίσταται αναπόσπαστη, καθώς ο καθοδηγητής μετάβασης χρησιμοποιεί το πλαίσιο της «επέκτασης σχολικών και επαγγελματικών ικανοτήτων» για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του πελάτη στις προαναφερόμενες δεξιότητες.

Πώς μπορεί ο καθοδηγητής μετάβασης να διευκολύνει και να υποστηρίξει αυτή την εξέλιξη; Η κλίμακα αυτο-εξερεύνησης παρέχει στον καθοδηγητή μετάβασης ένα εργαλείο για να αναστοχάζεται αυτό που μόλις συνέβη στον πελάτη, πώς οι μέθοδοι υποστήριξαν την ανάπτυξη του πελάτη και ποια επίδραση έχει η σχέση καθοδηγητή-πελάτη στο πλαίσιο αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη την πτυχή του καθορισμού επιμέρους στόχων στους προαναφερθέντες τομείς ικανότητας και του αναστοχασμού στον βαθμό επίτευξής τους, ο καθοδηγητής μετάβασης αντιμετωπίζει την πρόκληση της αναγνώρισης των ακριβών διαφοροποιήσεων και της ανάπτυξης τους με στοχοθετημένο τρόπο με τον πελάτη. Για να κάνουμε τις διαφοροποιήσεις και το στάδιο ανάπτυξης ορατά, έχουμε μια συλλογή διαδικασιών ψυχομετρικών δοκιμών καθώς και τυποποιημένες μεθόδους έρευνας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να διευρύνουμε 4 παράγοντες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι να αντικατοπτρίζουν και να αξιολογούν την εξέλιξη του πελάτη σύμφωνα με τους 5 δείκτες απασχολησιμότητας.

Εγρήγορση / συγκέντρωση

Εάν αξιολογήσουμε την εγρήγορση του πελάτη είτε με ψυχομετρικά εργαλεία είτε με τυποποιημένα φύλλα παρακολούθησης, ο καθοδηγητής μπορεί να συνδέσει με μεθοδικές δεξιότητες, όπως την απόκτηση γνώσης. Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια ορατή σύνδεση στις προσωπικές δεξιότητες όπως η αντοχή και οι κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενεργής ακρόαση. Μπορεί να γίνει κατανοητό ως στοιχείο που επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκάρσιου πελάτη σε όλους τους τομείς των δεικτών.

Κίνητρα / Ανάγκη για επίτευξη

Ενώ σκέφτεστε μια αξιολόγηση για να αξιολογήσετε την ανάγκη του πελάτη για επίτευξη, ο καθοδηγητής μετάβασης μπορεί να κάνει μια σημαντική σύνδεση με τον δείκτη κοινωνική σταθερότητα με την αποδοχή των διαφοροποιήσεων και την ανάληψη ευθύνης για το δικό του μέλλον. Επιπλέον, μια ανάγκη για επίτευγμα που αποκτήθηκε έχει επιπτώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα, η αυτοπεποίθηση και το γενικό κίνητρο.

Δυνατότητες επικοινωνίας

Η επικοινωνία αφορά – περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πεδίο δεξιοτήτων – πολλούς τομείς. Οι δεξιότητες επικοινωνίας αποτελούν τη βάση για όλους τους τομείς ικανοτήτων. Ένας καθοδηγητής μετάβασης μπορεί να αξιολογήσει τις ικανότητες επικοινωνίας με διαδικασίες δοκιμών ή σε τυποποιημένες μεθόδους έρευνας καθώς και σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που αποκτήθηκαν θα ενισχύσουν τα προσωπικά αντικείμενα, όπως την αυτογνωσία, τα κίνητρα, τη δεκτικότητα, την αποδοχή καθώς και τις μεθοδικές δεξιότητες, όπως τη δομημένη απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη του επιπέδου προσόντων.

Μια άλλη σημαντική σχέση μπορεί να παρατηρηθεί σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνικής σταθερότητας. Οι αυξημένες επικοινωνιακές ικανότητες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν την ικανότητα επιδίωξης των σχεδίων, του αναστοχασμού της προόδου και της ικανοποίησης των αποτελεσμάτων.

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αντιμετώπισης

Μια αξιολόγηση που εκτιμά την ανθεκτικότητα του πελάτη μπορεί να αποδώσει σημαντικές πτυχές ώστε ο καθοδηγητής μετάβασης να κάνει συνδέσεις με τις προσωπικές, κοινωνικές και μεθοδικές δεξιότητες αλλά και με την κοινωνική σταθερότητα. Ο καθοδηγητής μετάβασης μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα του πελάτη να αυτορυθμίζεται, εάν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δυσάρεστα συναισθήματα και αν έχει ήδη αναπτύξει την ικανότητα να επιλέξει τη δική του συμπεριφορά που ακολουθεί αυτά τα συναισθήματα. Στο τέλος, ο καθοδηγητής μετάβασης μπορεί να παρατηρήσει αν ο πελάτης είναι σε θέση να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία και να αναπτύξει μια ατομική στρατηγική αντιμετώπισης.

Έτσι, είναι χρήσιμο για τον καθοδηγητή μετάβασης να χρησιμοποιεί εργαλεία που μετρούν αυτούς τους παράγοντες, επιτρέπουν μια αξιολόγηση και επισημαίνουν τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πραγματοποίηση των επόμενων βημάτων στη διαδικασία μετάβασης με τον πελάτη.

Στην ολιστική και ολοκληρωμένη εξέταση της εξέλιξης του πελάτη, συχνά απαιτούνται διαφοροποιήσεις αυτής της διαδικασίας. Η διαφοροποίηση αντανακλά τελικά την ατομικότητα του πελάτη.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να θέσει τους καθοδηγητές μετάβασης σε θέση να εξετάσουν από μια άλλη οπτική γωνία τη δημιουργία ενός ατομικού σχεδίου υποστήριξης καθώς και τη συνέχιση της διαδικασίας καθοδήγησης. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκληρωμένη και ολιστική δήλωση του INTENSE, υπάρχει μόνο μία κεντρική πτυχή που πρέπει να ενσωματωθεί – με τον πελάτη αντί για τον πελάτη.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Αξιολογησεισ