Βασικεσ θεωριεσ και θεωρητικο υποβαθρο

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα INTENSE επικεντρώνεται σε νεαρά άτομα / φοιτητές που δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση (NEET’s) προσεγγίζοντάς τους με επίκεντρο στον πελάτη από μια ολιστική άποψη και ανθρωπιστική ψυχολογία σε ένα δομημένο περιβάλλον στο οποίο η αυτονομία και η ευθύνη του εαυτού είναι τα κύρια ζητήματα. Η κοινοπραξία του προγράμματος θεωρεί ότι η παρούσα κλειστή και επικεντρωμένη στην απασχόληση προσέγγιση των NEET είναι αναποτελεσματική και υποστηρίζεται από την ίδια σκέψη (νοοτροπία) από το Eurofound, το οποίο το 2015 εξέτασε την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των σχεδίων Εγγύησης Νεολαίας. Η δημοσίευση αυτή δίνει έμφαση στα ανεπαρκή αποτελέσματα της προσέγγισης που επικεντρώνεται στην απασχόληση και στην ανάγκη να σταματήσει. Το επιχείρημά τους είναι:

«Όσον αφορά την εφαρμογή της εγγύησης της νεολαίας, τα κράτη μέλη πρέπει να απέχουν από την επιλογή μιας κλειστής και επικεντρωμένης στην απασχόληση αντίληψης και να αποφασίσουν μια πιο ολοκληρωμένη και στοιχειώδη προσέγγιση που στοχεύει στην προσέγγιση όσων δεν απασχολούνται και είναι πιο δύσκολο να ενταχθούν».

Ο φοιτητής / πελάτης θα τοποθετηθεί στο επίκεντρο του προγράμματος από την επιλογή της κοινοπραξίας για μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στον πελάτη. Αυτός / αυτή πρέπει να είναι ο διαχειριστής του μέλλοντός του/της όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Το πρόγραμμα INTENSE δημιουργεί τις συνθήκες για τον πελάτη ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή κατεύθυνση. Αυτή η ιδέα αποτελείται από τρεις πτυχές ως επαναλαμβανόμενα θέματα στο πρόγραμμα:

 1. Ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής, συστηματικής και ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής ιδέας. Ένα ολιστικό σύστημα.
 2. Η προληπτική εργασία είναι απαραίτητη στην πρόληψη αποκλεισμού και στην αποφυγή του κόστους παρακολούθησης.
 3. Με την έγκαιρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, παρέχεται μια βάση προς μια συνολική συνεργασία με επίκεντρο τις επίσημες και νομοθετικές δομές των εθνικών συστημάτων υποστήριξης στην Ευρώπη.

Διαστάσεις

Οι καθοδηγητές που εργάζονται με τους NEET βασισμένοι στο πρόγραμμα INTENSE θα πρέπει να έχουν επίγνωση των διαστάσεων στις οποίες λειτουργεί ο πελάτης τους. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνοχή και την επιρροή των διαστασεων της υπαρξησ.

Σε αυτές τις ψυχολογικές διαστάσεις, οι NEET αφήνουν το μονοπάτι αυτού που ονομάζουμε ταξίδι υγιούς ζωής προκαλώντας ολοένα και περισσότερη απομόνωση. Η παρακάτω επισκόπηση δίνει μια ιδέα για το τι σημαίνουν οι διαστάσεις και τι μπορεί να πάει λάθος, τι απειλές υπάρχουν.

Η φυσικη διασταση αφορά όλα όσα σχετίζονται με τον υλικό, αισθητηριακό και φυσικό κόσμο. Εδώ, η ασφάλεια, η άνεση, η απόλαυση, η υγεία και η εξωτερική ομορφιά είναι σημαντικές αξίες. Οι απειλές είναι η φτώχια, ο πόνος, η ασθένεια, η φθορά, ο θάνατος. Σε αυτό το επίπεδο, η βίωση εμπειρίας εκφράζεται κυρίως από το «μπορώ να κάνω» ή «έχω» πράγματα.

Στην κοινωνικη διασταση οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη θέση κάποιου στην κοινωνία ή για τη λειτουργία του στη δημόσια ζωή. Εδώ, ο σεβασμός, η αναγνώριση και η επιτυχία είναι σημαντικές κατηγορίες αλλά επίσης η υπευθυνότητα, η φιλία και η αίσθηση του ανήκειν ενδιαφέρουν κάποιους άλλους. Οι μεγάλες απειλές είναι: η κατηγορία, η απόρριψη, η μοναξιά, η ενοχή και η ντροπή. Σε αυτό το επίπεδο οι άνθρωποι συχνά μιλούν για «πρέπει» και βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των άλλων.

Στην ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ πρόκειται για γνωρίσματα του χαρακτήρα και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Με αυτή την εστίαση στο άτομο, η αυτογνωσία, η αυτονομία και η ελευθερία εκτιμούνται ιδιαίτερα. Μια πλούσια εσωτερική ζωή αποτελεί μια σημαντική πηγή ικανοποίησης. Απειλή: σύγχυση, αμφιβολία, ατέλεια, περιορισμός της ελευθερίας, αποσάθρωση. Η επιθυμία για αυτοπραγμάτωση συχνά εκφράζεται σε σχέση με τη «θέληση» και δίνεται μια προσωπική ερμηνεία στην αυτο-ανάπτυξη.

Το πνευματικο επιπεδο περιλαμβάνει πνευματικά ιδανικά, ένα ευρύτερο σύστημα νοήματος, ιδεών για τον άνθρωπο σε ένα κοσμικό πλαίσιο, την εύρεση υψίστου νοήματος. Απειλές στη διάσταση αυτή είναι: ματαιότητα, κακία. Οι άνθρωποι έχουν επίγνωση των «ίσως» και υπάρχει ευγνωμοσύνη για αυτό που είναι. Σε αυτό το επίπεδο, κυριαρχεί μια ενότητα συνείδησης. (Leijssen Mia (2013). Living from love. A path to existential well-being. Lannoo.)

Δείκτες

Με αυτή την προσέγγιση, η κοινοπραξία επιθυμεί βελτιώσεις στους ακόλουθους πέντε τομείς / δείκτες. Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται στο δοκίμιο «Ατομική απασχολησιμότητα» του Πανεπιστημίου του Duisburg-Essen (Martin Brussig, Matthias Knuth WSI-Mitteilungen 6/2009: Individuelle Beschäftigungsfähigkeit: Konzept, Operationalisierung und erste Ergebnisse). Οι ερευνητές αναγνώρισαν τα 5 στοιχεία ως δείκτες της απασχολησιμότητας.

«  Προσόντα

Η ποιότητα ή τα επιτεύγματα που καθιστούν κάποιον κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή δραστηριότητα.

 • Επίπεδο σπουδών
 • Γνώσεις στον τομέα της απασχόλησης
 • Βαθμός VET
 • Επαγγελματική εμπειρία

«  Κοινωνικές δεξιότητες

Κοινωνικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά, μέσα από χειρονομίες, γλώσσα σώματος και την εξωτερική μας εμφάνιση.

 • Ενσυναίσθηση
 • Κίνητρα
 • Αυτογνωσία
 • Αυτορρύθμιση

«  Προσωπικές δεξιότητες

Προσωπικές δεξιότητες είναι εκείνες που σου επιτρέπουν να αλληλεπιδράς με άλλους, να εκφράζεσαι και να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Οι προσωπικές σας δεξιότητες δεν διαμορφώνουν μόνο τον τρόπο που δουλεύετε αλλά και τον τρόπο που ζείτε καθημερινά.

 • Να είστε ανοικτοί σε καινούριες εμπειρίες
 • Να είστε ανοικτοί στον έξω κόσμο
 • Να είστε πρόθυμοι να βοηθάτε άλλους
 • Να είστε σε θέση να βιώσετε δυσάρεστα συναισθήματα
 • Να έχετε ανάγκη για επιτυχία

«  Μεθοδικές δεξιότητες

Ο ορισμός του μεθοδικού είναι ένα άτομο που δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και κάνει πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο ή ακολουθεί μια διαδικασία

 • Οργανωμένος και συστηματικός στις συνήθειες ή τη συμπεριφορά
 • Ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών και χρήσης τους με δομημένο τρόπο για να αποκτήσετε τις δικές σας γνώσεις

«  Κοινωνική σταθερότητα

Η ποιότητα ή ιδιότητα του να είστε ακλόνητοι και σταθεροί

 • Αισιοδοξία
 • Αποδοχή
 • Προσανατολισμός λύσης
 • Απόρριψη του ρόλου του θύματος
 • Ανάληψη ευθύνης για τη ζωή σας
 • Δημιουργία καινούριου δικτύου
 • Διαμόρφωση και οργάνωση του δικού σας μέλλοντος

Με βάση την παραδοχή ότι η ενσωματωμένη προσέγγιση που υποστηρίζεται από την έρευνα EUROFUND 2015 θα πρέπει να οδηγήσει στην (επαν)ενσωμάτωση περισσότερων κοινωνικά αποκομμένων και μειονεκτούντων νέων ατόμων, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να παρέχουμε στους καθοδηγητές μετάβασης πραγματικές μεθόδους που έχουν αξιόπιστες επιστημονικές βάσεις. Ο πυρήνας αυτών των μεθόδων αποτελείται από ολοκληρωμένες, ολιστικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας των χρηστών τους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η εκπαίδευση αυτών των μεθόδων πρέπει να ξεκινήσει με τη διδασκαλία ορισμένων σημαντικών θεωριών σύμφωνα με τους υπάρχοντες στόχους.

Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει ως μια εισαγωγική επισκόπηση. Από τη μια, δείχνει ποιες μέθοδοι παρέμβασης εξυπηρετούν ποιους στόχους και από την άλλη παρουσιάζει τις θεωρίες και τις επιστημονικές προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζονται οι μέθοδοι. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένο αριθμό μεθόδων παρέμβασης που έχουν μεγάλη σημασία σύμφωνα με την άποψή μας. Επιπρόσθετα, εξετάζουμε το επιστημονικό εύρος και το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των θεωριών.

ολισμοσ

Οι λέξεις «ολισμός» και «ολιστικός» προέρχονται από την ελληνική λέξη «όλος» που σημαίνει «ολοκληρωμένος». Μέσα στην ολιστική έννοια, ο άνθρωπος είναι μια ενότητα σώματος και μυαλού. Αυτή η μονάδα έχει φυσικές, νοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές πτυχές που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο ολισμός σχετίζεται με την πολυπλοκότητα. Γενικά, θεωρείται ότι όταν υπάρχει μια πολυπλοκότητα πολλών επιμέρους στοιχείων, παρουσιάζεται μια ποικιλία μορφών αλληλεπίδρασης και αυτή η πολυπλοκότητα σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετίζεται με τον συνολικό αριθμό των στοιχείων. Καθένα από τα γνωρίσματα φυσικά χαρακτηρίζεται από τα συστατικά μέρη αλλά επίσης (και ίσως περισσότερο) από τη συνοχή ή διάταξη αυτών των μερών και της αλληλεπίδρασής τους. Ο ολισμός είναι επίσης το όνομα που δίνεται στην πεποίθηση της οποίας η ουσία είναι ότι όλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ένας ολιστής βλέπει τον εαυτό τους συνεχώς ως μέρος του συνόλου και θεωρεί τον άλλον (άνθρωπο, ζώο, φυτό ή αντικείμενο) ως το άλλο του εαυτό.

Ο ολισμός είναι αντίθετος από τον ατομισμό. Καθώς η κοινωνία του ατομισμού αντιλαμβάνεται ότι αποτελείται αμιγώς από άτομα, ο ολισμός βλέπει την κοινωνία ως αποτελούμενη από περισσότερα από το άθροισμα των ατόμων.

Σε αυτή την προσέγγιση του προγράμματος, ο NEET όντας πελάτης είναι ένα πολύπλοκο άτομο με πολλές ψυχολογικές, φυσικές, πνευματικές και κοινωνικές επιρροές.

ανθρωπιστικη ψυχολογια

Η κίνηση ιδρύθηκε από τον Abraham H. Maslow και τον Carl R. Rogers και ήταν μια αντίδραση στον συμπεριφορισμό και την ψυχανάλυση.

Η ανθρωπιστική σχολή στην ψυχολογία είναι συχνά πιο φιλοσοφική παρά ψυχολογική.

Ο Maslow απορρίπτει την αναζήτηση της νομιμότητας και από την άλλη τα αρχικά του σημεία είναι θεωρίες που στηρίζονται στη συνείδηση και στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτό επικεντρώνεται στο μοναδικό συνολικό ανθρώπινο ον παρά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Σύμφωνα με τον Maslow, η ψυχολογία πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τον εαυτό τους.

Οι βασικές αξίες της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας είναι:

 • Η πεποίθηση της αξίας των ατόμων και αφοσίωση στην ανάπτυξη της ανθρώπινης προοπτικής.
 • Η κατανόηση της ζωής ως μιας διαδικασίας, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη.
 • Μια εκτίμηση του πνευματικού και του διαισθητικού.
 • Η δέσμευση σε οικολογική ακεραιότητα.

Η αναγνώριση των βαθιών προβλημάτων που επηρεάζουν τον κόσμο μας και ευθύνη να ελπίζουμε για μια εποικοδομητική αλλαγή.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Humanistic_psychology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Βασικεσ θεωριεσ και θεωρητικο υποβαθρο