Μεθοδοσ Gordon

Ο Thomas Gordon (11 Μαρτίου 1918 – 26 Αυγούστου 2002) ήταν Αμερικανός κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης του Carl Rogers. Αναγνωρίζεται ευρέως ως πρωτοπόρος στη διδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας και μεθόδων επίλυσης συγκρούσεων σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ηγέτες, γυναίκες, νέους και πωλητές. Το μοντέλο που ανέπτυξε έγινε γνωστό ως το μοντέλο Gordon ή η μέθοδος Gordon, ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα για την οικοδόμηση και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων.

Ο Thomas Gordon υποστήριξε μια μέθοδο χωρίς απώλειες, μια μέθοδο επίλυσης των συγκρούσεων στις οποίες τόσο ο γονέας, ο καθοδηγητής ή ο δάσκαλος και το παιδί ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Το μοντέλο του Gordon βασίζεται σε ένα σύνολο από έννοιες και δεξιότητες για πιο συνεργατικές σχέσεις. Οι βασικές δεξιότητες είναι η ενεργής ακρόαση, τα μηνύματα του εγώ, η αλλαγή προσπάθειας και η μη επίλυση συγκρούσεων χωρίς απώλειες. Γνωρίζοντας ποια δεξιότητα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όταν διευκολύνεται από το Παράθυρο Συμπεριφοράς, προσκαλώντας τη σαφήνεια στο «ποιανού είναι το πρόβλημα;» και ο προσδιορισμός του «ποιος έχει το πρόβλημα» προωθείται ως ένα μεγάλο πρώτο βήμα για την επιτυχή επίλυση των διαπροσωπικών συγκρούσεων.

Ενεργής ακρόαση

Η ενεργής ακρόαση είναι ένας ειδικός τρόπος για να σκεφτείτε αυτό που έχει πει το άλλο άτομο, για να τον ενημερώσετε ότι ακούτε και να ελέγξετε την κατανόησή σας για το τι εννοεί. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση της ολικής επικοινωνίας του άλλου προσώπου: τα λόγια του μηνύματος συν τα συνοδευτικά συναισθήματα.

Μηνύματα του εγώ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μηνυμάτων του εγώ τα οποία όλα επικοινωνούν πληροφορίες για τον εαυτό. Όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα στο οποίο ο γονέας είναι κάτοχος του προβλήματος, ενθαρρύνεται η χρήση μηνυμάτων για αντιμετώπιση. Αυτά τα μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμπεριφορά που προκαλεί ένα πρόβλημα, την επίδραση στον γονέα και τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται ο γονιός για την κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη επίκριση. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «είσαι αγενής και απερίσκεπτος», ο γονέας θα έλεγε κάτι σαν «δεν μου αρέσει όταν μιλάς τόσο δυνατά κατά τη διάρκεια των ειδήσεων γιατί δεν μπορώ να τις ακούσω».

Επίλυση συγκρούσεων χωρίς απώλειες

Η επίλυση συγκρούσεων χωρίς απώλειες βασίζεται στα έξι βήματα του John Dewey για δημιουργικές λύσεις για συγκρούσεις. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση που να είναι αποδεκτή και από τους δύο ανθρώπους που εμπλέκονται στη σύγκρουση. Κανείς δεν χάνει, κερδίζουν και οι δύο .

Παράθυρο Συμπεριφοράς

Το Παράθυρο Συμπεριφοράς είναι ένα οπτικό διάγραμμα που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ποιος είναι κάτοχος του προβλήματος όταν εμφανιστεί σε μια σχέση. Το παράθυρο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: το παιδί έχει το πρόβλημα, δεν υπάρχει χώρος προβλημάτων, ο γονέας έχει το πρόβλημα, και οι δύο έχουν το πρόβλημα. Ανάλογα με το ποιος έχει το πρόβλημα, το μοντέλο Gordon προσφέρει συγκεκριμένες ικανότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων για την επιτυχή επίλυσή του.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Parent_Effectiveness_Training

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

additional sources: http://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/

http://www.gordontraining.com/free-parenting-articles/get-what-you-need-every-time-method-iii/

http://www.gordontraining.com/parenting/mean-problem-ownership-p-e-t/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Μεθοδοσ Gordon